Các thủ tục ĐKKD

ĐIỀU KIỆN ĐẾN KINH DOANH TẠI CHỢ BÌNH TÂY

   

1.    Quầy sạp:

Trong Nhà lồng chợ (khu vực trệt và lầu): diện tích sử dụng từ 2,46 m2 đến 12 m2, được cấp Quyền sử dụng sạp từ năm  1992 đến tháng 12/2012.

Giá cả sạp: Trong quan hệ mua bán tại chợ, tuỳ theo vị trí thuận lợi sạp có giá từ vài chục triệu đến trên bốn trăm triệu.

Khu vực Trần Bình – Lê Tấn Kế: Diện tích sử dụng sạp đồng nhất 2,25m2.

ç      Cấp Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh 3 năm  (2007 – 2009) khi đóng hết tiền thuê sạp một lần.

ç      Giá thuê: Thấp nhất là 12 triệu đồng/sạp, cao nhất là 40 triệu đồng/sạp ( thời gian thuê là 36 tháng).

ç      Cấp hợp đồng thuê điểm kinh doanh, ký quỹ 6 tháng, trả tiền thuê hàng tháng theo giá do UBND quận 6 phê duyệt.

ç      Bình quân giá thuê hàng tháng từ 350.000 đồng/sạp/tháng đến 1.100.000 đồng/sạp/tháng.

   

2.    Đăng ký kinh doanh:

Theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ. Mọi công dân có chủ quyền sạp, hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh hoặc hợp đồng thuê điểm kinh doanh đều có quyền đăng ký kinh doanh tại chợ.

   

3.    Thủ tục:

ç Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu)

ç Giấy CMND (bản sao không cần thị thực)

ç Giấy chứng nhận quyền sử dụng sạp, Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh hoặc hợp đồng thuê điểm kinh doanh (bản sao không cần thị thực)

Giày Đại Phát solution
Số người online:
3842
Số người truy cập:
4765099