CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TẶNG XE JANUS

 

CÁCH THỨC NHẬN MÃ DỰ THƯỞNG:

STT Số lượng sản phẩm  được mua Số mã dự thưởng nhận được
1 01 sản phẩm 01 mã dự thưởng
2 02 sản phẩm 02 mã dự thưởng
3 03 sản phẩm 03 mã dự thưởng
4 n sản phẩm n mã dự thưởng

Lưu ý:

  1. Khách hàng cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin Họ và Tên, Số CMND, Địa chỉ, Số hóa đơn, số sản phẩm mua cho cửa hàng
  2. Khách hàng nhận được mã dự thưởng tương ứng bằng tin nhắn SMS đến từ đầu số PNJSilver
  3. Khách hàng giữ các thông tin Hóa đơn mua hàng, số CMND, SMS gửi mã dự thưởng từ PNJSilver để làm bằng chứng xác định trúng thưởng.
  • Hình thức quay số trúng thưởng: Thực hiện tổ chức quay số xác định trúng thưởng ba (03) lần. Số lượng: 10 giải.
  • Lần 1: Ngày 04/03/2019, PNJSilver thực hiện quay số ba (03) giải tương ứng ba (03) chiếc xe để xác định ba (03) khách hàng may mắn đầu tiên trong tổng số khách hàng được cấp mã dự thưởng từ ngày 01/03/2019 đến hết ngày 03/03/2019.
  • Lần 2: Ngày 07/03/2019, PNJSilver thực hiện quay số ba (03) giải tương ứng ba (03) chiếc xe để xác định ba (03) khách hàng may mắn tiếp theo trong tổng số khách hàng được cấp mã dự thưởng từ ngày 04/03/2019 đến hết ngày 06/03/2019.
  • Lần 3: Ngày 12/03/2019, PNJSilver thực hiện quay số bốn (04) giải tương ứng bốn (04) chiếc xe để xác định bốn (04) khách hàng may mắn còn lại trong tổng số khách hàng được cấp mã dự thưởng từ ngày 07/03/2019 đến hết ngày 10/03/2019
  • Thông báo trúng thưởng: Thông tin khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố công khai trên website/Fanpage của PNJSilver và BP. CSKH sẽ gọi điện xác nhận thông tin khách hàng trúng thưởng kể từ các ngày tổ chức rút thăm.

Nguồn PNJ.


Giày Đại Phát solution
Số người online:
32
Số người truy cập:
3951868