Tương chao

CHÍN DƯ
Click để xem hình lớn
LTK090
Số sạp: LTK090
Chủ sạp: Minh Sơ Dung 
Điện thoại: 39522441 
Website:  
HỒNG NGỌC
Click để xem hình lớn
LTK091
Số sạp: LTK091
Chủ sạp: Quan Mỹ Ngọc 
Điện thoại: 39522115 
Website:  
TƯ PHÁT
Click để xem hình lớn
LTK092
Số sạp: LTK092
Chủ sạp: Lý Thị phụng 
Điện thoại: 39521290 
Website:  
LAN
Click để xem hình lớn
LTK093
Số sạp: LTK093
Chủ sạp: Trương A Làn 
Điện thoại:  
Website:  
MINH
Click để xem hình lớn
LTK094
Số sạp: LTK094
Chủ sạp: Giang Phước 
Điện thoại: 39521703 
Website:  
TUYẾT NGA
Click để xem hình lớn
LTK095
Số sạp: LTK095
Chủ sạp: Lại Thị Tuyết Nga 
Điện thoại: 39521403 
Website:  
THÀNH LỢI
Click để xem hình lớn
LTK096
Số sạp: LTK096
Chủ sạp: Châu lệ Châu 
Điện thoại: 39522313 
Website:  
PHỤNG LINH
Click để xem hình lớn
LTK097
Số sạp: LTK097
Chủ sạp: Lê Gia Linh 
Điện thoại: 39521321 
Website:  
NGỌC THẢO
Click để xem hình lớn
LTK098
Số sạp: LTK098
Chủ sạp:  
Điện thoại: 39522010 
Website:  
XUÂN LAN
Click để xem hình lớn
LTK099
Số sạp: LTK099
Chủ sạp: Trần Thanh Lang 
Điện thoại:  
Website:  
12
Quảng cáo
 
TIN CHỢ BÌNH TÂY
Thông báo di dời vào chợ chính
- Căn cứ Kế hoạch số 226/KH-UBND-KT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận 6 về tổ chức di dời các tiểu thương vào chợ Bình Tây; ...
V/v đảm bảo an toàn chợ trước ,trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009
BQL CHỢ BÌNH TÂY XIN THÔNG BÁO
 
Quảng cáo
 
Số người online: 1389
Số người truy cập: 245764
Copyright © Chợ Bình Tây
57A Tháp Mười - P.2, Q.6 Tp. Hồ Chí Minh
Design by Đại Phát Co., Ltd www.dps.com.vn